top of page

Raya Mimarlık 18 yıllık Tecrübesi ile Türkiye ve Dünya'da Yapılabilecek her Türlü projeciliği başarı ile sonuçlandırır. Müşterileri için 

Mimari

Statik

Elektrik

Mekanik

Zemin Etüt

projelerini hazırlar ve ilgili kurumlarından inşaat ruhsatını alır.

bottom of page